תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

הגל השני והכלכלה – לקראת תקציב 2020

09/07/2020

בעקבות הקורונה פרסם האוצר תחזית לצמיחה שלילית במשק, לראשונה מאז קום המדינה. האתגרים הם בעיקר טיפול בהחזרת מובטלים לשוק העבודה, עזרה לעסקים ועצמאים פושטי הרגל, ואי הגדלת הגרעון. ע"פ הניסיון הנצבר סביר שיידרשו מס' שנים להחזיר משק לתעסוקה מלאה. נראה שטיוטות תוכניות משרד האוצר כפי שהוצגו בימים אלו, אינן מתמודדות כראוי עם האתגר ומאידך כוללות מגוון נושאים שעלולים לפגוע בחקלאות ובחקלאי. בין היתר: הסרת חסמים (מכסים) על הייבוא בתחומי צומח של ירקות ופירות וכנגדה מעבר לתמיכה ישירה בחקלאים שהינה כרגע בלתי מספקת בעליל, לא מאוזנת בשלבים ובהצעות ליישום ובקרה שלה; העברת סמכויות הגנת הצומח למשרד האוצר- הצעה שמטרתה השקופה לנטרל שיקולי הגנת הצומח ועוד. דומה שהתוכניות נשלפו, ללא הכנה מספקת, והן עלולות לפגוע מאוד בחקלאים מגדלי ירקות ופירות בכל הארץ. משרד החקלאות מגבש את עמדתו בנושא שעיקרה - כיוון מאוזן וסביר הרבה יותר. בהנהגת החקלאים הכינו תכנית חלופית המדגישה את הנושאים האמיתיים הדרושים לחקלאות: התנגדות מוחלטת לתמיכה ישירה ובחינת תמיכה ישירה דיפרנציאלית תוך תכנון מחושב ומאוזן; שיפור כושר התחרות של חקלאי ישראל בהתייחס לתשומות הקרקע, המים, העבודה; טיפול ביוקר המחיה גם בהתייחס לפערי התיווך- גזירת רווח מוגזם ע"י רשתות השיווק; הסרת חסמים רגולטוריים ומיסוי על החקלאים; השקעות בחדשנות, מחקר ובתשתיות המים. בינתיים נערכים גם למאבק ציבורי ופוליטי בהצעות האוצר, תוך גיוס ציבור החקלאים וההנהגה החקלאית (תנועות, מועצות, ארגונים כלכליים ועוד) למאבק משותף תחת התאחדות חקלאי ישראל. הצעת התקציב צפויה להגיע לדיון בממשלה בשבוע הבא. לקראת מועד זה מוטל על הנהגת החקלאים והמרחב הכפרי להיאבק בנחישות בחלקים הבעייתיים בתוכנית.

חסר רכיב