תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

מאבק בהארכת חוק הותמ"ל

09/07/2020

לקראת דיון בהארכת והרחבת חוק הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל), פנו ארגוני החקלאים והמועצות האזוריות ואירגונים נוספים מתחום התכנון, חברתיים, סביבתיים, ולשרי ממשלת ישראל, בדרישה: אל תתנו ידכם להארכת החוק! החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל) חוקק בכדי להתמודד עם משבר הדיור, ולשם כך ניתנו לותמ"ל סמכויות נרחבות וקיצוניות לגבור על כל היררכיית התכנון, היעדר זכות ערר, הרכב וועדה מוטה וממשלתי ברובו המוחלט ועוד. כנגד הארכת החוק ל- 4 שנים והרחבת הסמכויות לתחומים נוספים, קראנו לממשלה לחזור למערכת התכנון הסדורה, תוך חיזוק מוסדות התכנון המקומיים והמחוזיים. על מאבק זה נרחיב כאן בשבוע הבא!

חסר רכיב