תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

סיום שנה במוסדות החינוך התנועתיים

02/07/2020

אנו נמצאים לקראת סיום השנה במוסדות החינוך העל תיכוניים. חרף משבר הקורונה שקטע את הלימוד בחודשים מרץ-אפריל, אנו מסיימים בסה"כ שנה חינוכית טובה בכל המוסדות. גם לקראת השנה הבאה, הביקוש למוסדותינו טוב, וההרשמה מלאה כמעט בכולם. בישיבת מעג"ל אף צפוי מספר שיא של 19 תלמידי חו"ל לשנה הבאה! עם זאת, על תכנון השנה הבאה מעיב צל אי הוודאות המלווה את כולנו, שאותו מחריפות שאלות תנאי הלימוד ב'פנימיה'- האם ניתן יהיה לפתוח, ללמוד וללמד כרגיל. בהיבט הכספי- כל זמן שאין תקציב מדינה, התיקצוב לישיבות נפגע מאד (בחודשים האחרונים פחת ב- 50%) ויש פגיעה גם במדרשות. עם כל זאת, אנו מסכמים את השנה ומתכוננים לפתיחת השנה הבאה, מתוך עוז, אמונה ותקווה.

חסר רכיב