תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

מפגש רמ"י - בתים לחיים – מדווח אסף בית אריה

25/06/2020

לאחרונה התקיימה ברשות מקרקעי ישראל פגישה שעסקה בבתים לאנשים עם צרכים מיוחדים שהוקמו ובע"ה עוד יוקמו, בקיבוצים. לקראת הפגישה הועבר לרמ"י מכתב מגב' קלרה פלדמן, מנכ"לית עמותת 'שק"ל', המעיד על ההערכה הגדולה בקרב אנשי המקצוע המובילים, לקיבוצים. בין השאר נכתב שם – "לאחר ניסיון של מספר שנים בהפעלת דירות בקיבוצים, אני יכולה לציין בסיפוק רב את הצלחת התוכנית וכן את שביעות הרצון המלאה של הדיירים ובני משפחותיהם... מודל חברתי זה תורם לשני הצדדים... יישר כוח על שיתוף הפעולה ובתקווה להמשך פיתוח מענים עבור אנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם". בפגישה נוכחנו כי ברמ"י ישנה הבנה והכרה בחשיבת ובערך הקמת הבתים הללו, וגם נכונות לתת מענה מתאים לסוגיות שונות הנגזרות מהקמתו של בית כזה בתוך קיבוץ. בע"ה נמשיך לעשות ולהצליח להפיץ את הבשורה הזו פנימה והחוצה! יישר כח לכל השותפים לעשייה זו.

חסר רכיב