תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

הייעוד המשותף

25/06/2020

"הייעוד המשותף" הוא מיזם עממי פורץ דרך שהושק על ידי נשיא מדינת ישראל ועשרות הוגים ומנהיגים יהודים בארץ ובעולם. מטרתו העיקרית היא חיבור העם היהודי בישראל ובתפוצות סביב ייעוד משותף. במסגרת המיזם יחתמו כל השותפים על מגילת הייעוד המשותף שנוסחה והתקבלה בקרב הצוות המוביל והמגוון. תנועת הקיבוץ הדתי נקראה להצטרף למיזם ולפעול להפצתו בקהילות הקיבוץ הדתי ומחוצה לו, ונענתה בשמחה מתוך הבנה שהחיבור דרך ייעוד משותף הוא צורך משמעותי לעם היהודי כולו. לצורך כך התכנס צוות רחב (תודות לנפלאות הזום), שחשב יחד ובחן מהי הדרך הטובה ביותר שכדאי לפעול בה כתנועה של קהילות ומוסדות לימוד, ודרכה לקדם את המהלך החשוב הזה. בצוות מצומצם יותר שהתכנס השבוע הוחלט להתחיל לפעול דרך חיבור 'קהילות אחיות' מהארץ ומחו"ל. בשלב ראשון הכוונה היא להקים 'צוות ייעוד' בכל קהילה, שיפעל בכמה ערוצים: לימוד האמנה והרקע לגיבושה, בניית תשתית ליצירת 'קהילות אחיות' – מהארץ ומהעולם, הכנת תכנית פעולה למפגשים עם הקהילה-אחות שתבחר על ידי הצוות, ולאחר מכן - היערכות משותפת של כל הקהילות והשותפים ליום אחדות וערבות שבו יחתמו כל השותפים על המגילה. על המיזם, על השותפים לו, ועל תכנית העבודה המתגבשת בימים אלו ניתן לקרוא בפירוט ולהתעדכן באתר הקבה"ד. היוזמה של חיבור 'קהילות אחיות' פתוחה לכל קהילה שתרצה בכך, בקיבוץ, בכפר ובעיר.

חסר רכיב