תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

תהליכים חברתיים ופיתוח בקיבוצים – מדווחים אמיתי פורת ורותם שכטר

25/06/2020

לצד ובתוך הקורונה, נמשכים בקיבוצים תהליכים חברתיים-ארגוניים, וכן תהליכי בינוי ופיתוח. בלביא אושרה לאחרונה הפרטת מזון, וממשיכים בתהליכי בחינת השינוי באורחות החיים; במגדל עוז נמשך תהליך החברתי לגיבוש מודל שינוי באורחות חיים, לקראת דיון ציבורי והשלמת מודל כלכלי מותאם. בקבוצת יבנה לאחר תהליך חברתי ארוך ומורכב, תכנון מקיף, הכנות רבות וסדרה ארוכה של החלטות, יצא לדרך פרויקט גדול של בניה לדיור. הפרויקט מחולק למספר שלבים. הראשון שבהם החל לאחרונה ובמסגרתו ישופצו באופן מקיף ויבנו ממ"דים בכ-50 דירות, ובנוסף יבנו 26 דירות חדשות. בשלוחות אושר מודל הקליטה החדש לחברות מלאה ו'איחוד סטטוסים'. במקביל נשלמים בנייה ואכלוס של שכונת התמר א', הושלם תהליך תכנון מפורט של כ-40 יח"ד נוספות ובקרוב יחלו בביצוע התשתיות, הפיתוח והשיווק המדורג, בהתאם להחלטות הקיבוץ בנושא הקליטה.

חסר רכיב