תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

מועצת התנועה

18/06/2020

בהתאם לתוכנית העבודה שלנו, אנו פועלים בימים אלו לבנית תוכנית למועצת התנועה ה-ל' שתתקיים אי"ה ביום שלישי ב' בחשון תש"ף, 20.10.2020. כזכור, המועצה האחרונה – המועצה הכ"ט שעסקה בחינוך, התקיימה בשנת תשע"ד. חשיבות קיום מועצת תנועה מעבר להיבט הפורמלי הנדרש, נוגעת למשמעותו של מפגש משותף של קיבוצי/יישובי התנועה לצורך שיח ודיון ערכי על הייעוד התנועתי המשותף, לעיסוק בסוגיות קהילתיות וכלכליות, ולשם חיזוק תחושת ה "יחד" התנועתי. בכדי לאפשר לחברים ובני נוער לקחת חלק במועצה, נקיים אותה במתכונת של יום אחד. היום יחל בכנס הנהגות המיועד לממלאי תפקידים בקיבוצים, ובהמשך אותו יום (14:30 - 21:00) נקיים את החלק העיקרי של המועצה. בכוונתנו לשלב במועצה זו לא מעט חברים מתוך התנועה בהכנה, בהפקה ובהנחיה – לכן קחו בחשבון שנפנה אליכם בחודש הקרוב, וכמובן שנשמח לתשובות חיוביות. כל האמור מותנה בכך שהמציאות תאפשר לנו לקיים את המועצה כמתוכנן, ושמגפת הקורונה תהיה מאחורינו או מצידנו.

חסר רכיב