תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

קול קורא – המזכ"ל הבא לתנועה - מדווח יאיר ריינמן בשם צוות האיתור

04/06/2020

אמיתי פורת – מזכ"ל הקבה"ד עתיד לסיים קדנציה בקיץ 2021. לצורך איתור המזכ"ל הבא מינתה המזכירות המורחבת צוות איתור שחברים בו: יאיר ריינמן (לביא), מלכה פווה (ט"צ), עמית חפץ (יבנה), רותם שכטר (מזכ"פ). אנו מפרסמים "קול קורא" שמזמין חברות וחברים בקיבוץ הדתי הרואים עצמם מתאימים לתפקיד, לפנות לצוות האיתור ולהציג מועמדותם. המסמך זמין באתר האינטרנט של הקבה"ד ובמזכירויות הקיבוצים. המועד האחרון להגשת המועמדות הוא ט' בתמוז, 1.7.2020. בכוונתנו להפעיל הפעם מנגנון איתור שונה במעט, ופתוח יותר מזה שבו השתמשנו בקדנציות קודמות. בכדי לתת לקיבוצים מעורבות רבה יותר בהליך הבחירה, וההזדמנות להכיר ולהתרשם מהמועמד, אנו נמליץ על 2-3 מועמדים מבין ההצעות שיגיעו לשולחננו וייבחנו. אותם מועמדים שיגיעו לשלב זה, ייפגשו עם מזכירויות הקיבוצים (במפגשים אזוריים שניזום), כך שלאחר המפגש יוכל הקיבוץ להנחות את נציגיו במזמו"ר באשר למועמד המועדף על ידם. אנו ערים לכך שחלק מהציבור יחוש כי זהו מנגנון שעשוי להרתיע מועמדים מלהציג עצמם לתפקיד, אך סבורים כי האינטרס הציבורי גובר על חשש זה, וכי בחלוף הזמן השיטה תוטמע ותתקבל.

חסר רכיב