תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

המפה הפוליטית –תמונת מצב חדשה

04/06/2020

אחר שהתרגלנו לממשלת מעבר ולחוסר ודאות פוליטי כרוני, לפתע יש ממשלה ומאזן כוחות חדש. המאבק בנושא פיצויי הקורונה (להלן), משמש סימן קטן ומעין 'אימון הקמה' לפעולה שלנו, תנועות התיישבות והמרחב הכפרי בזירה הפוליטית, בנושאי חקלאות, התיישבות, אגודות שיתופיות וקיבוץ, ואפשר גם בנושאים נוספים. יש לנו תקווה זהירה שיעמדו לנו כלים חדשים במערכה זו. הכלי המרכזי הוא כמובן שר חקלאות, אך גם ח"כים ושרים נוספים (חלקם מהציונות דתית) מגוש כח"ל, בשילוב תמיכה נקודתית מהאגף של ח"כים מימינה. עדיין, למרות שיפור בגזרה החקלאית הישירה, נצטרך להיערך היטב בגזרה של הקרקעות, התכנון, השיכון והבניה, שעליה מופקדים נציגי החרדים.

חסר רכיב