תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

החקלאות בזירת התקשורת הציונית דתית

04/06/2020

בכתבה של ריקי ממן שהתפרסמה בשבוע שעבר, ביומן 'מקור ראשון', ניכר היעדר הכרה בחקלאות כערך לאומי, ומתוך כך אי הבנת הצורך בגיבוש מדיניות לאומית מתאימה. חוסר זה הוא לצערנו הרב, גם נחלת מובילי וקובעי המדיניות. מדאיגה התמונה שנדמית כנחלת רבים דווקא בציבור הלאומי (והדתי), כאילו חקלאות ישראלית היא שריד מעולם ישן רומנטי ואין לה כל ערך ומשמעות בעולם החדש הניאו קפיטליסטי. קביעתו של סמילנסקי: "אם חקלאות כאן- מולדת כאן" - כבר 'פחות'. החיבור לאדמת ארץ ישראל והייצור העצמי נתפסים כנוסטלגיה שאין לה מקום בעולם הכלכלי החדש. גם ביטחון המזון נתפס כבלתי ישים ופחות חשוב. אמנם נשמעים גם קולות אחרים, אך נדמה שאלו פחותים בעוצמתם. למול אלו אנו מנסים לייצר עמדה בעלת משקל ציבורי ותקשורתי במרחב הכללי, וכתנועה- גם בזירה הציונית דתית. על המאמץ והתוצרים נדווח באופן שוטף במגוון ערוצים.

חסר רכיב