תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

שר החקלאות אלון שוסטר בטקס הביכורים בסעד

27/05/2020

השבוע בטקס ותהלוכת ביכורים בסעד, זכינו לברך את שר החקלאות החדש אלון שוסטר, במעמד ילדי וחברי סעד על גבול שדות החיטה הסמוכים ליישוב. תמיר עידאן ראש מוא"ז שדות נגב ואמיתי פורת ברכו את אלון על מינויו לתפקיד, בשמחה ובתקווה ל'רוח אחרת' של תמיכה אמיתית בחקלאות ופיתוח הכפר. בדבריו בטקס הדגיש אלון את הניסיון לעבוד על המכנה המשותף והיחד של העם והחברה בישראל, ואת זקיפות הקומה הנדרשת במרחב הכפרי והחקלאי. בתוך כך ציין שתפקידנו בהתאם לזהותנו וייעודנו- לחזק את הסולידריות, את ערכי וכלי השותפות והערבות ההדדית בקיבוצים, במושבים, בהתיישבות הכפרית והקהילתית, ומכאן- לכל מעגלי החברה בישראל. בטקס נשבה רוח טובה של שמחה חרישית ותקווה עדינה. אלון, חבר ובן ברית, איש אמת שצמח מהשדות מ'בית הגידול' התיישבותי קיבוצי– בהצלחה לך ולכולנו.

חסר רכיב