תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

שמיטה תשפ"ב- לקראת שישית ושביעית

27/05/2020

השבוע סיכמנו במזכירות הפעילה את 'כנס שמיטה בימי קורונה', בישיבת המזכירות הפעילה אליה הוזמנה גם עינט קרמר מ'טבע עברי'. אנו רואים את תפקידנו- תנועת הקבה"ד, להוות גורם מוביל בציבוריות הישראלית לנושא השמיטה, תוך בניית שותפות עם אישים ואירגונים אחרים שעוסקים בתחום. סוכם להקים 'צוות שמיטה תנועתי', שירכז מאמץ לפרוייקטים מוגדרים בהובלת הקבה"ד, יחד עם גורמים נוספים, על מנת ליצור פעילות שיש בה השפעה משמעותית על החברה כולה. נפעל בהקדם על מנת לבנות את תשפ"א כשנת הכנה אמיתית לקראת השמיטה בתשפ"ב. סיכמנו גם על המשך שת"פ עם 'טבע עברי', ושימוש בתכנים שהופקו בשמיטה קודמת. אגף כלכלה יוביל את הצד החקלאי- כלכלי בתיאום עם צוות שמיטה שיתכנס לחשיבה, ותיאום ויציג תכנית בשבועות הקרובים.

חסר רכיב