תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

משבר הקורונה והאתגרים הכלכליים – גיל הס, אגף משק וכלכלה

26/03/2020

משבר הקורונה הוא אתגר עולמי, לאומי ורב מערכתי. ליישובנו, ברוך השם, חוסן קהילתי, ארגוני וכלכלי. לחוסן זה יש ערך רב. יחד עם זאת, המשבר פוגע בכל קיבוצינו. חלקם מתמודדים עם מחסור בכוח אדם, מרביתם - מפיטורי חברים או הוצאתם לחל"ת. ומכיוון אחר, סגירת מוסדות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, מטילה עול משפחתי, קהילתי, חברתי וכלכלי כבד. המשך המשבר והעמקתו טומנים בקרבם קשיים לכל ענפי הכלכלה הקיבוצית - לחקלאות, לתעשייה ולהתפרנסות החברים. תחלואה נרחבת עלולה לשתק פעילויות כלכליות, לגרום לקיטון בביקושים, לפיטורי עובדים, לפגיעה בשרשראות הייבוא, האספקה, הייצור והשיווק – ואלה עלולים לפגוע בכל ענפי המשק. כמו כן, עלולה להיות פגיעה בנזילות עקב ה"עוצר" הכלכלי של הממשלה, וביציבות הפיננסית - עקב הפגיעה הקשה בשוק ההון. במסמך שנשלח להנהלות הקיבוצים נשלח פירוט על המצב בענפים השונים, על עיקרי המשימות של מחלקת משק וכלכלה במשבר, וכן- על הנעשה בקיבוצים. אנו מקווים ומאמינים שבכך נסייע להנהלות להבהיר את תמונת מצב, לחדד את ההבנת הבעיות, ולמצוא רעיונות, דרכי התמודדות ופתרונות לאתגרים השונים.

חסר רכיב