תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

פורום מזכירים ומנהלי קהילה – מדווחת רותם שכטר (מנהלת אגף חברה)

12/03/2020

בשבוע שעבר נפגש הפורום במגדל עוז. אבי ברבן (משואות יצחק) מזכיר מגדל עוז החדש, הציג על קצה המזלג מהנעשה וציין בין השאר, את האתגרים המרכזיים בתהליך בחינת אורחות החיים, ובעבודה על תכנון המרחב הפיזי – תב"ע חדשה למגדל עוז. במפגש עצמו עסקנו בנושא 'ניהול מערך השירות בקיבוץ – האופרציה הקהילתית' - האתגרים במערך השירות, כיצד בונים את האבנים הגדולות ונוכחנו עד כמה מערך השירותים הוא גם ראי לתמונת הערכים של הקהילה ולבחירות המושפעות ממנה. דיברנו על מנגנון השירות בהיבט הפונקציונלי-מבני, וכשבחנו את מודל ריכוז השירותים בשני קיבוצים, ראינו שלצד ההבדלים הנובעים מגודל הקיבוץ, הערך של הענף מושפע בעיקר מהיכולת של ההנהגה להוביל שינויים במדיניות, להיות כוח ניהולי תומך ומניע עבור ענפי השירות, לקדם מהלכי רוחב, להוות פרונט ציבורי וכתובת לחברים ולפעול מתוך ההבנה שמנהלי השירותים, הם במידה רבה, שותפים חשובים ומרכזיים בניהול הקהילה. נקודות נוספות שעלו הן כמובן - תודעת השירות, שביעות הרצון בהיבט המערכתי ובהיבט של ה'לקוחות', 'אמנת שירות סל שירותים' ועוד... בסוף המפגש שיתף אותנו אמיתי פורת – מזכ"ל התנועה, בתכנון האזורי העכשווי בגוש עציון ומשמעותו לקרקעות ולקיבוצים- כיישובים חקלאיים מתוכננים, בהיבטים הייחודים לגוש, בהיערכות הקיבוצים ובתרומה של התנועה להתמודדות. תודה לאבי ברבן ולקיבוץ מגדל עוז על האירוח.

חסר רכיב