תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

גיוס משאבים

09/03/2020

יונית לוריא
גיוס משאבים
050-8751411
yonit@kdati.org.il

מטרות:
1 . גיוס כספים לפעולות התנועה ממקורות ממשלתיים ומפילנתרופיה
2 . סיוע בגיוס כספים לקיבוצים ולמוסדות הקיבוצים ממקורות ממשלתיים ומפילנתרופיה
3 . יצירת תשתיות וכלים מתאימים להשגת מטרות אלה

תכנית עבודה מפורטת

גיוס פנים - לפעילות התנועה

קולות קוראים
ממשלה וגופי ציבור

1.    איתור קולות קוראים  המשרתים את הצרכים והפעילויות של אגף חברה ואגף כלכלה
2.    יצירת 'תקנה תקציבית' מתאימה בנושא מעורבות חברתית / חינוך

פילנתרופיה
הגשת בקשות פילנתרופיה עבור פעילות התנועה בתחומי מעורבות חברתית וחינוך

שמיטה תשפ"ב
1.    בניית תוכנית למיזם ופרויקטים בתחום השמיטה עם מחלקות התנועה
2.     יצירת כרטיס פרויקט ותיק תורם

בית לחיים
הגדרת המיזם ובניית כרטיס פרויקט ותיק תורם על פי הנתיבים האפשריים

גיוס חוץ תנועתי – לקיבוצים ולמוסדות

קולות קוראים
של הממשלה ושל גופי ציבור

איתור קולות קוראים בתחומי: חקלאות, חברה, חינוך, תרבות ודת

פילנתרופיה
סיוע למדרשת עין הנצי"ב:
1. במגוון תוכניות המדרשה
2. בהקמת מבנה חדש למדרשה (בית מדרש וכיתות)

בית לחיים: בניית כרטיס פרויקט ותיק תורם (עברית- אנגלית) לפעילות שוטפת של הבתים הקיימים ולשיפוץ המבנה במגדל עוז

קרן אורו
1. שמירה על קשר מול הקרן
2. איסוף מידע עבור הקרן מהקיבוצים
3. גבייה מהקיבוצים לפי מתן מענקי הקרן

סל שירותים
גיוס משאבים לפעילות התנועה בהתאם לפירוט בתוכנית  העבודה
פיתוח וייעוץ בתחום פיתוח משאבים בקיבוצים
ליווי  ועזרה לקיבוצים בתחום גיוס הכספים לצורך מבני ציבור, מיזמים חינוכיים וכד'
חשיפה לקולות קוראים רלוונטיים בנושא חקלאות, חינוך חברה ודת
סיוע לשת"פ עם גורמי פילנתרופיה בתחומי חינוך, חברה ודת
סיוע בתחום היח"צ והפרסום בקיבוצים בתחומי חינוך חברה ודתחסר רכיב