תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

מאגף כלכלה והמשק – מדווח גיל הס

05/03/2020

נבחר מנכ"ל התאחדות מגדלי בקר – לאחר תהליך איתור, נבחר לעמוד בראש התאחדות מגדלי הבקר ליאור שמחה מקיבוץ נצר סירני, המחליף את אביתר דותן שמסיים את תפקידו לאחר מספר שנים משמעותיות. אנו מאחלים לליאור הצלחה רבה ומחזקים את ידיו לפעול בנחישות ובנאמנות מול האתגרים בענף החלב, בזירה הפוליטית ובאתגר הגדול שבחיבור בין המושבים לקיבוצים על מנת לפעול יחד לקידום הרפורמות ולהסדרת החתימה על הסכם החלב. בקרוב יפגשו נציגי התנועה עם ליאור להכרות הדדית ולפריסת התמונה הכוללת כפי שהיא באה לידי ביטוי בקיבוצי התנועה.
יתרות מצטברות – לאחרונה הגיעה לידינו רשימה מפורטת של יתרות המים שהצטברו לכל קיבוץ בעקבות השינוי במחיר המים. היתרה הרלוונטית לכל קיבוץ הועברה לכל מרכז משק לצורך בחינת אפשרות ההשקעה במגבלות ההסכם. בחלק מהקיבוצים מדובר ביתרה מכובדת להשקעות.

חסר רכיב