תנועת הקיבוץ הדתי

גדוד העבודה

מועד התחלה: יום שלישי , 14/07/2020 , 00:00
מועד סיום: יום חמישי , 16/07/2020 , 00:00
מקום האירוע:
שריינו ביומנים!

פרטים בהמשך...
date=99%2F99%2F9999&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D