תנועת הקיבוץ הדתי

יום עיון מדרש ואגדה - ישיבת מעלה גלבוע

מועד התחלה: יום שלישי , 17/03/2020 , 00:00
מועד סיום: יום שלישי , 17/03/2020 , 00:00
מקום האירוע: ישיבת מעלה גלבועdate=99%2F99%2F9999&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D