תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

צוות המימון התנועתי

13/02/2020
צוות המימון התנועתי ממשיך את פעילותו בקיבוצים ומעבר לסיוע בנושא של הלוואות בניה, השבוע נפרצה דרך גם בסיוע לאחד מקיבוצנו בקבלת הלוואה עסקית גדולה, בתנאים שחסכו לאותו קיבוץ כסף רב. הרעיון על פיו עבד הצוות הוא שהקיבוץ מקבל הצעות הלוואה דרך הסניף המקומי, ובמקביל צוות המימון מנסה לטייב את ההצעה מול ההנהלות הבכירות של הבנקים (כולל גופים חוץ בנקאיים). התרומה המשמעותית התאפשרה בזכות עבודה מקצועית ונמרצת של צוות המימון עד להצעת הלוואה טובה באופן משמעותי. אנו מזמינים קיבוצים נוספים שעומדים לקחת הלוואות ו/או פועלים להיטיב את תנאי האשראי ו/או לעשות סדר בעמלות הבנקאיות, לפנות לצוות ולהיעזר בו.

חסר רכיב