תנועת הקיבוץ הדתי

קורס יזמות ופיתוח עסקי בקיבוצים (מפגש ראשון)

מועד התחלה: יום שני , 24/02/2020 , 09:00
מועד סיום: יום שני , 24/02/2020 , 16:45
מקום האירוע: להב פיתוח מנהלים, הפקולטה לניהול ע"ש קולר, קמפוס אוניברסיטת תל אביב

date=99%2F99%2F9999&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D