תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

פורום מזכירים - מדווחת רותם שכטר

30/01/2020

השבוע התקיים פורום מזכירים ומנהלי קהילה בשלוחות. הפורום עסק בנושא חינוך קהילתי כפרי בן זמננו. נושא החינוך מהווה ערך חשוב מאז ייסודם של הקיבוצים, ומערכות החינוך נודעו בעבר כעמוד התווך ופאר היצירה הקיבוצית. בעשור האחרון נושא החינוך החברתי מאותגר ודורש את תשומת הלב, הן של הקהילה והן של הנהגה. ניכרות בו השפעות פנימיות שנובעות מהשינוי באורחות החיים, מקליטה של אוכלוסייה חדשה וניכר קושי בגיוס כוח אדם מתאים. ישנן גם השפעות חיצוניות דוגמת הרגולציה, התרחבות בתי הספר לכיוון המרחב החברתי והתמקצעות ה"חוגים". שינויים אלה דורשים ביצוע התאמות למערכת. פתחנו את המפגש בנימה אישית - זיכרון ילדות/הורות משמעותי ממערכת החינוך וחלום/אתגר להגשמה. יעל יופיטר – מנהלת הגיל הרך בשלוחות, וחננאל גמליאל – מנהל החינוך החברתי בשלוחות, סיפרו על תהליכי השינוי ועל עיצוב המערכות בגיל הרך ובחינוך החברתי בעקבותיהם - על הצרכים ועל השלבים בהנעת התהליכים, הדילמות, תוצרי הביניים והשאלות הפתוחות שנשארו לטיפול. ג'ודי פולסטר (מזכירה) ויוסי בוריס (מנהל קהילה) הביאו את נקודת המבט הקהילתית - הקשר והחיבור להנהלה, ואת הפן המקצועי. לא התיימרנו לענות על כל השאלות ולספק פתרונות לכל האתגרים, אלא להביא זווית קיבוצית מקומית שיכולה לספק השראה, כלים ושותפות לאתגר. תודה לג'ודי, יוסי, יעל, חננאל וקיבוץ שלוחות על האירוח.

חסר רכיב