תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

שיבולת קרן השתלמות: דו"חות כספיים 2020

20/01/2020
תקנון הקופה


שיבולת השתלמות תשואות


תשואה מצטברת ל-12 החודשים המסתיימים ב-דצמבר-2020  1.03% סה"כ נכסים  -  205,815,928 
שיבולת השתלמות דו"חות  כספיים 2020


דו"חות חודשיים:

דו"חות שנתיים:


חסר רכיב