תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

לקראת מזכירות מורחבת

19/12/2019

במזכירות המורחבת שתתקיים ביום שני, ט"ז בטבת תש"ף, (13.1.2020) נציג בעז"ה את תכנית העבודה ותקציב התנועה לשנת 2020, לאחר שאושרה במזכירות הפעילה. בתחזית סיכומי 19 ובתכנית 20, אנו עומדים במחוייבות לתקציב מאוזן +עודף, מתכננים באופן זהיר, וכן מתחילים לצבור סכומי כסף לקרן לחיסכון, בנין ופיתוח. נוכחנו גם השנה כי החשיפה הכספית של התנועה כלפי חלק ממוסדות החינוך שלה מחייבת אותנו לפעול ביתר מעורבות על ידי ניהול צמוד והתנהלות זהירה והגדרת הגבולות הנדרשים. בע"ה נמצא את הדרכים לכך. כפי שדווח בשבוע שעבר, בסוף 19 ותחילת 20 מתוכננים שינויים מבוקרים בכוח האדם, ובמבנה הארגוני של המזכירות והמזכירות הפעילה. מתוך הבנה שחלק מתפקידנו הוא להעביר את התנועה לדור הבא, להעביר את המקל במסגרת מרוץ השליחים של הנהגת התנועה – נפעל גם השנה במרץ כדי לחבר את הדור הבא לתנועה, לצקת תוכן ומשמעות חדשה ומתאימה לשותפות הזו שלנו בתנועה ולהתאים את הפעילות והשירותים לשינויים שבמרחב.

חסר רכיב