תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

תחזית סיכום 2019 והכנת תקציב 2020

12/12/2019

באגף המשק והכלכלה ובמזכירות הפעילה, עובדים על תחזית סיכום 2019 והכנת תקציב 2020. תמונת הביצוע של 2019 נראית מאוזנת, אנו עומדים במסגרות וההוצאות הן בהתאם לתכנית. בהתארגנות לקראת שנת תקציב 2020 חשוב לנו להמשיך במגמה זו. מחד יש לנו כוונה להוסיף פעילויות ושירותים נדרשים ורלוונטיים במגוון תחומי פעולה, ומאידך חשוב לא לחרוג ממסגרת התקציב והיכולות שלנו כתנועה. לשם כך הנהלת התנועה יחד עם צוות הקרנות מקפידים על בקרה של התקציב, תכנון זהיר יותר ווהתאמת הפעילות למסגרת. במקביל פעלנו ונמשיך לפעול להגדלת המקורות של התנועה (דרך יצירת מקורות חדשים) על מנת להגדיל את ההון העצמי וכן ליצור קרן לחיסכון ולבניית משרדי קבע. תכנית התקציב ל- 2020 תובא בעז"ה לדיון ואישור במזכירות המורחבת בט"ז בטבת תש"ף (13.1.2020).

חסר רכיב