תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

שינויים בכוח אדם בתנועה

12/12/2019

צמ"ד וחברה: בסוף החודש יסיים מורדי שבט את תפקידו כמנהל מחלקת צמ"ד והתיישבות בתום 5 שנות פעילות מבורכת. באגף חברה עובדים על אפיון ואיתור פעיל חדש שיהיה מופקד על תחום הצמיחה ועל נושאי חברה וקהילה נוספים; אגף כלכלה והכספים: האגף קולט בימים אלו עובדת נוספת שתהיה אחראית גם על נושא ביטוח הבריאות. במהלך שנת 2020 ייתכנו שינויים נוספים באגף. השנה נקדם גם הצעות והחלטות לגבי איוש תפקיד המזכ"ל וניהול אגף חברה. פרטים ראשונים יוצגו למזכירות המורחבת בישיבתה הקרובה ט"ז בטבת תש"ף (13.1.2020) ובסופו של דבר ההצעות ידונו ויוכרעו במזמו"ר במהלך השנה הקרובה.

חסר רכיב