תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

דגשים וטעימות מתכנית העבודה (תש"ף- 2020)

07/11/2019

בתכנית העבודה, בתחום המשימות והמעורבות החברתית, נבקש השנה לבסס ולהעמיק את זהותם של היישובים כקהילות משימתיות הפועלות למען מעגלים חיצוניים נוספים מעבר לעצמן: נעודד ביסוס צוותי מעורבות חברתית בקיבוצים (כולל הקצאת תקציב לפעילות) ונרצה לקדם לפחות פרויקט אחד משמעותי בכל קיבוץ ; נמשיך לקדם את הפרוייקט של בתים לאנשים עם צרכים מיוחדים במרחב הכפרי – כשהכוונה היא לפעול בכל המרחב הכפרי, כולל קיבוצי התק"צ, מושבים, יישובים קהילתיים וכד' ולנסות לחתור לכך שבתוך כעשור יהיו לפחות כ- 100 בתים פעילים במרחב הכפרי והאפשרות הזו לחבוק לתוך הקהילה את האנשים המיוחדים הללו תהפוך לטבעית וברורה מאליה. כמו כן נרצה לפעול השנה נפעל לשילוב יוצאי אתיופיה בקיבוצי התנועה, נבחן את המשך פעולתנו במיזם הקהילות במרחב העירוני, וננסה לחבר יישובים (קהילתיים) מתאימים לרשת של יישובים שהמכנה המשותף שלהם הוא קידום ועשייה בתחום של משימות חברתיות בתוך החברה הישראלית.

חסר רכיב