תנועת הקיבוץ הדתי

כנס החינוך השנתי הקבה"ד

מועד התחלה: יום רביעי , 29/01/2020 , 00:00
מועד סיום: יום חמישי , 30/01/2020 , 00:00
מקום האירוע: