תנועת הקיבוץ הדתי

פורום מזכירים

מועד התחלה: יום שלישי , 26/11/2019 , 00:00
מועד סיום: יום שלישי , 26/11/2019 , 00:00
מקום האירוע: