תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

פרשת השבוע

23/10/2019
כ"ד בתשרי, תש"ף, 23.10.2019
גיליון מס' 681
פרשת בראשית
בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱ-לֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ
מאת חנה כהן-תבור


'בראשית' הנה מילת מפתח לכל חמשת חומשי התורה, ולכל המפגש שלנו עם כתבי האל ופניו. יש בה גם רלוונטיות והתחדשות עם כל קריאה. ניתן לראות בבראשית מילה הסופרת אותנו כחלק מהיצירה הא-לוהית.

המילה 'בראשית' מכילה בתוכה את סיפור הבריאה הראשוני, מכאן שיש בה גם מקום לתוהו ובוהו, ליצירת סדר ושמות חדשים, ומתוכם הזמנה להוויה נוכחת ובעלת כוח לצאת ולברוא עולם שלם בשבעה ימים.

הבחירה לפתוח את התורה בכוח המזמין לשותפות ובחירה אולי איננה מובנת לנו (או מובנת לנו רק באופן חלקי). אני רוצה להציע הזמנה נוכחת יותר, שיוך משמעותי שהקב"ה מזכה אותנו בו כבר בפרשת בראשית.

כאשר מתעסקים בצרכי ציבור ובמרחבי חיים וחברה ציבוריים- מניחים תמיד שיש יסודות שהן המצע אשר עליו נבנים ומושתתים הקהילה והעם, מצע של הסכמה, הבטחה ליצירה וסדר ארגוניים שהם מעין רשת הגנה- הגדרת גבולות מרחב שמאפשרים סדר בטוח לעם וליחידים בו.

ופה, במילה בראשית, טמון גם הקול של 'תוהו ובהו', קול וכוח המאפשר המון מרחב ובחירה, הבנה והגות אישית בפתח ספר הספרים היהודי. בעיני זו מעין הזמנה לכל יחיד ויחידה להתחיל בבראשית שלו, מתוך מרקם החוויה, ההבנה, הראייה, העולם הפנימי שלו כיחיד מול הבריאה. יתכן ויש הרואים בה מציאות אשר עלולה להוביל אותנו כעם לאי סדר ולבלבול וליצירת תת זרמים בין בני אדם שונים בתוך המרחב הדתי. התפישה כי אנו זקוקים למצע של יהדות חזקה ואיתנה שכוחה באחדות ויישור קו כמפתח, היא נר לרגלנו. הרעיון של יהדות ובה תת-זרמים מעלה חשש מפני קרע וחלילה ניתוק מעולם המצוות ומהקרבה לא-לוהים. לתפיסתי החשש הוא כנראה תוצר אנושי שאנו כבני אדם צריכים לעמול עליו, ללמוד ולגלות כיצד להתמודד עמו.

נראה כי הקב"ה בחר לפתוח את הזיקה שלו אלינו, את הקשר ביננו, במילה הראשונה הטעונה והעמוסה - 'בראשית' ; נראה כי בפתח הדברים מציע לנו הקב"ה אפשרות להקשיב לקול הבריאה הפרטית תוך ניסיון ללמדנו את אחד העיקרים: את התורה צריך להתחיל מתוך החיבור הראשוני-האישי, מתוך התנועה והתהליך האמוני האישי שלנו- כפרט אשר נברא בצלם אלוקים. כל אחד ואחת מאיתנו הם תוצר שיש בו משמעות בתוך ההקשר הא-לוהי בבריאת העולם ; כל יחיד הוא עולם ומלואו פרי בריאת האל ; בכל יחיד יש מהות וטעם ייחודי לעולם, לזמן, למקום ולתנועת ציר העולם.

עלינו קודם כל כיחידים וכחלק מהעם לגלות את המשמעות האישית בכדי לתרום ולהיתרם בעולם, ובמרחב היהודי בפרט והאנושי בכלל. הבנת השייכות בין היחידים לבין עצמם כעם, היא חלק בלתי נפרד מהתהליך כולו. נראה כי יש כאן שלושה הדגשים:

חיבור בין האדם לעצמו- חשיפה, הכרה ולמידה מתמדת את נפשו תוך התבוננות על הרגלים, עבודה על מידות, ובריאות הנפש והגוף.

חיבור בין האדם וא-לוהיו- לשמוע, ללמוד ולקיים את הציווי הא-לוהי כפי שמתגלה בו, תוך נתינת הזדמנות תמידית לבדוק, לתקן ולעבוד ביראה ובאהבה שלמה את הבורא יתברך. מצוות שבין אדם למקום.

חיבור בין אדם לאדם- קבלה, שייכות, אהבת חינם, כבוד ליציר האל, חמלה, מצוות שבין אדם לחברו ועוד.

כוח בראשיתי זה הסוכם את כל שלושת ההקשרים, הוא כוח הבריאה הא-לוהית שאנו חלק ממנה- ובכוחה נטועה היכולת ליצור ולברוא. "בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱ-לֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ". הבראשיתיות המלאה היא הכוח המייצר ויוצר את העולם כולו – עולם הרוח, עולם הנפש, עולם הטבע. ואם ניוותר נעלמים וחסרים את המלאות שמציע לנו הקב"ה כנראה ייחסר העולם.

הלוואי ונדע בראש ובראשונה להכיר, ללמוד ולגלות את זיו השכינה בתוך תוכנו, ונצליח להבחין בניצוץ הא-לוהי הזורם בנו, למען נצליח יחד כל עם ישראל ליצור יש מאין ולהצטרף מתוך מלאות לבריאה. הלוואי שנדע להרחיב את אמונתנו לשם שמים ונדע לראות בכל בריאה ובריאה עולם שלם, פרי יצירת האל, כי רק מתוך כך נוכל להתחיל מבראשית מתוך כוח מעשיו הגיד לעמו. שנזכה לברוא ולתקן עולמות בשנה זו, אמן!

חנה כהן תבור, אמא ל-4, תושבת מעלה גלבוע, אקטיביסטית חברתית ודתית, מנכלי"ת דגש- ארכיאולוגיה תיירותית.
כדי לקבל דף פרשת השבוע בדואר אלקטרוני, יש לשלוח הודעה אל: webmaster@kdati.org.il 
 ולרשום subscribe בשורת הנושא. כדי להפסיק, יש לכתוב unsubscribe בשורת הנושא.  
תגובות למאמרים וכן הצעות לכתוב מאמרים, יש לשלוח אל: amudim@kdati.org.il
חסר רכיב