תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

למידה ותנועה בקיבוצי התנועה

05/09/2019

השבוע בעלומים התכנסו עשרות מחברי הקיבוץ ללמידה במסגרת האקדמיה לקיבוץ. במפגש זה שמעו סקירה של מזכ"ל התנועה על התהליכים החברתיים האסטרטגיים השונים ביישובי התנועה ובתנועה הקיבוצית בכללה. מפגש זה הוא הראשון מתוך 3 בו ילמדו חברי עלומים על המגמות על הקיבוץ השיתופי והתאמות הנעשות בו ועל הקיבוץ המתחדש. בטירת צבי התכנס הצוות העוסק באיחוד סטטוסים ללמידה בנושא זה, ואירח את מורדי שבט ושי קרמר מראש צורים כדי ללמוד מהתהליך שם. ובכן גם בקיבוצים השיתופיים וגם במתחדשים מתקיימים תהליכים של למידה ובחינה לגבי הדרך וההסדרים. כמה עקרונות שנראה כי ניתן לחלץ מתוך למידה והתבונות בתהליכים בקיבוצים: נדרשת למידה פעילה, פתוחה וביקורתית. בתהליכים החברתיים בנושאי אורחות חיים ודרכי התנהלות יש לשים לב לא רק למערך הסדרים שאותם יש לבחון בתבונה ובמקצועיות, אלא גם להיבטים של רוח (ערכים חזון) ולהיבטים של היחסים (תקשורת וקשר, הזיקות, אמון). לא ניתן להעתיק ולהדביק מיישוב אחד לשני - יש עקרונות אמנם עקרונות משותפים, אין אחידות בהסדרים, בגלל השונות המקומית שהולכת ומתגוונת. דרוש שיח על הברית הקהילתית ומרכיביה ותשומת לב למרכיבי המפתח לקהילה בריאה וצומחת, בתהליך נדרשים גישור בין עמדות ובין חברים - גיבוש הסכמות/ בינוי קהילה.

חסר רכיב