תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

חידוש ביטוח בריאות

15/08/2019

חידוש ביטוח בריאות – אנו שמחים לעדכן כי הליך חידוש ביטוח הבריאות הקבוצתי של קיבוצי התנועה נמצא בעיצומו. פוליסה עדכנית ומשופרת - נבנתה ייעודית לחברי הקיבוץ הדתי, תוך התחשבות בעדכוני הרגולציה, ושיפור הפוליסה הקודמת בהתאם לקולות שעלו מהשטח. לפוליסה נוסף השנה רובד וולונטרי וכן שודרג הליך התפעול והפך לחדשני וייחודי. הטמעת הנוהל תבוצע בליווי צמוד של אנשי המקצוע. החידוש כולל מערכת ניהול מבוטחים אינטרנטית, טפסים דיגיטליים (בנוסף לרגילים) ועוד עדכונים רבים וטובים. תהליך המכרז שנעשה באופן מקצועי ושקוף, מובל ע"י שי מלמד (מנכ"ל מלמד יועצים) בהנחיית גיל הס וצוות הביטוח של הקיבוץ הדתי. כרגע אנו נמצאים בשלבים הסופיים לקראת בחירת החברה המבטחת מתוך ה-5 (!) שהגישו הצעות למכרז. הביטוח הנוכחי הוארך עד ל-30.11.2019 ללא שינוי בתנאים, על מנת לסיים את התהליך באופן מיטבי. בכנס שיערך ביום שלישי, כ"ד באלול תשע"ט, 24.9.2019 בשעה 15:00 בבארות יצחק יוצגו העדכונים ותינתן אפשרות לשאלות כלליות ואישיות.

חסר רכיב