תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

מיזם לקליטת יוצאי אתיופיה בקיבוצי התנועה ובמרחב הכפרי

08/08/2019

בעקבות מחאת יוצאי אתיופיה, ובמסגרת שותפות שלנו בניסיונות לתיקון עולם קטן, החלטנו להרים את הכפפה, לעורר את הרצון בתנועה וביישוביה, וללמוד את הדרכים שבהם נוכל לתרום כתנועה לקליטת יוצאי אתיופיה ביישובי התנועה ובקהילות במרחב הכפרי. ההנחה היא כי שילוב מוכוון ואמיתי, יכול לסייע ביציאת משפחות מריכוזי מגורים מונעי שילוב, למרחב של שילוב קהילתי משמעותי, בריא ותורם. אנו נמצאים בשלבי הלמידה של הנושא, רקע, מטרות ויעדים, חסמים ודרכי פעולה אפשריות. מדובר על שילוב יוצאי אתיופיה שנקלטים/ נקלטו בקיבוצים ובשת"פ עם התק"צ, וגורמים נוספים במרחב הכפרי. נשתף בהתקדמות. בעז"ה נעשה ונצליח.

חסר רכיב