תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

צמיחה והתיישבות – זזים קדימה! – מורדי שבט

25/07/2019

בעין הנצי"ב אושר השבוע בקלפי נוהל הקליטה של חברים חדשים לקיבוץ המתחדש. הנוהל החדש, הוא המשכו של תהליך חברתי רחב שעין הנצי"ב נמצאת בעיצומו שהחל בהחלטות על שינויים באורחות חיים, והגדרת זכויותיהם של החברים הוותיקים על מנת לפלס את הדרך לקבלת חברים חדשים שווי זכויות, לקיבוץ. תשעה קבוצים נוספים מתוך התנועה, קבלו החלטות דומות שמשמעם אפשרות לקליטה חדשה - חלקם בתחילת הדרך, וחלקם קלטו כבר עשרות משפחות. ברור לכל שההמשך מחייב בנייה קהילתית, ושילוב הנקלטים החדשים בכל המערכות החברתיות והמשקיות.

חסר רכיב