תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

ממחלקת צמיחה דמוגרפית והתיישבות – מורדי שבט

20/06/2019

איחוד סטטוס 1 - השבוע התקיים כנס 'ברוכים השווים' בנושא תהליך איחוד סטטוסים וקליטה לחברות מלאה של כל הנמצאים במעמדות שונים בחצר הקבוץ (חברים, תושבים, בנים, חברים בעצמאות כלכלית וכד'), ביוזמה משותפת לקבה"ד ולתק"צ. המהלך של יצירת מעמד שווה מתברר לאורך הזמן, כמהלך שעושה טוב לכל הצדדים, לקולטים ולנקלטים. המניעים של כל פלח בקיבוץ עשויים להיות שונים ומגוונים, אך התוצאה בה האינטרסים והזכויות של כולם בפעילות הקהילתית-חברתית והן בפן המשקי-כלכלי יהיו קרובים עד זהים, מוכיחה את עצמה. הכנס שהתקיים בקיבוץ גניגר היה מיועד לקבוצים הצפוניים, והשתתפו בו 10 נציגים מ 7 קיבוצים שלנו. לאחר סקירת רקע של התהליכי הקליטה ב 30 שנים האחרונות התקיימו שיחות שהציגו את הצדדים הקהילתיים, המשפטיים והכלכליים של תהליך איחוד סטטוסים והוצגו גם החסמים שבדרך. המשתתפים נחשפו לכמה "סיפורי מקום" בהם תואר תהליך האיחוד ב 4 קבוצים שונים, ובכל הדוגמאות שהוצגו ניכר כי סיכויי ההצלחה טובים יותר ככל שבצוות ההובלה עובדים יחד ומשתפים פעולה נציגים מכל המגזרים - קולטים ונקלטים, ככל שמקפידים על שקיפות מרבית לכלל הציבור, וכמובן שנדרשת השקעה והתמדה. ב 30 ביולי יתקיים כנס דומה לקבוצים הדרומיים בקיבוץ רוחמה. פרטיים יישלחו לבעלי תפקידים בקיבוצים.

חסר רכיב