תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

ממחלקת צמיחה דמוגרפית והתיישבות – מורדי שבט

20/06/2019

איחוד סטטוסים 2 - ובאותו עניין - בעין הנצי"ב התקיים השבוע ערב חשיפה לתושבים, בו הוצג מתווה הקליטה החדש. עם קבלת החלטות בנושא שינויים באורחות חיים, התבטלו בעין הנצי"ב מסלולי הקליטה הישנים, של קליטה לקבוץ השיתופי ושל קליטה במעמד חבר-תושב, ומעכשיו, מסלול הקליטה היחיד הוא לחברות מלאה בקבוץ מתחדש. רוב הערב עסקו הדוברים בהצגת המהות של המעמד החדש, בזכויות ובחובות, ובשאלה הנוקבת שנשמעה הן מכמה חברים וותיקים והן ממועמדים חדשים - "מה רע בחברות בקהילה בלבד, ללא קשר לצד המשקי"? כנציג התנועה הצגתי את התיזה שעל פיה אנו פועלים במציאות חיינו – בחיבור בין גוף לנשמה, ואמרתי שבעיני כך ראוי לפעול גם במציאות הקיבוצית השלמה שבה יש צד חברתי וצד כלכלי. מאז ומתמיד חיברנו בין ה"תורה" לבין ה"עבודה", ולכן כל מציאות המנתקת ביניהם, אינה שלמה. גם בעידן השינויים באורחות חיים, דרושה נאמנות בסיסית לחיבור בין חומר ורוח, נאמנות היוצרת אפשרות לחיים שלמים בכל התחומים. ביישוב חקלאי מתוכנן מסוג קיבוץ, שותפות מלאה באחריות לקהילה וליישוב דורשת שותפות גם באמצעי הייצור (בייחוד בקרקע). ללא שותפות כזו צפויים קונפליקטים פנימיים בקהילה. במפגש השתתפו יותר מ 30 מועמדים ומועמדות, והוא עורר תקוה ואופטימיות.

חסר רכיב