תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

סיכומשנה עם הפנים קדימה – מוסדות התנועה

13/06/2019

בשבועות הקרובים נפרסם סיכומי שנה ותחזית לשנת תש"פ ממוסדות החינוך התנועתיים. והפעם הרב איתמר חייקין ממכינת רוח השדה: בסייעתא דשמיא אנו זוכים לסיים את שנתה השנייה של מכינת "רוח השדה". את השנה הראשונה למכינה פתחנו עם 25 תלמידים והיא עמדה בסימן חלוציות וראשוניות. השנה הנוכחית הוקדשה למיסוד להעמקת השורשים, לעיבוי הגזע ופיתוח ענפים. 32 חניכים היו שותפים לנו במלאכה. בשנת תש"פ השלישית, אנו בע"ה נעלה קומה נוספת, בבחינת "הרחיבי מקום אהלך... ויתדותייך חזקי" - אנו מתכוונים להרחיב את בית המדרש מכמה היבטים – 42 חניכים בשנה א', פתיחת מסגרת של שנה ב' (11 חניכים), הרחבת הצוות החינוכי של המכינה והגדלה פיזית ועיצוב מבנה בית המדרש. כטעימה על קצה המזלג, נביא את אחד מהעקרונות המנחים שלנו - 'קהילה בתוך קהילה'. משמעותה התפתחות קהילת המכינה כחלק מהמרקם של הקהילה המארחת. לצמוח בסביבה טבעית של חברי הקיבוץ, אנשים החיים חיי עמל ושגרה, במחובר לחיים הרגילים ולא במנותק. העיקרון מתבטא במגוון דרכים: באירועים ומועדים משותפים, באירוח אצל משפחות, בהתנדבות בקיבוץ ומחוץ לו (חורשה, איתן מושבך, קבלת אפרוחים וכו' וכו'). תודה לה' שזיכנו, תודה לקיבוץ הדתי ולאכסנייה המיטיבה לה זכינו בבארות יצחק.

חסר רכיב