תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

עמק המעיינות – המים והחקלאות

13/06/2019

בעמק המעיינות נערכים למאבק ציבורי בעד אישור המלצות ועדת בלניקוב ב'תיקון 27 לחוק המים'. נראה כי משרד האוצר מתנגד לאישור ההמלצות. בלי התאמות נדרשות החקלאות בעמק צפויה להיפגע קשות והנגזרות לפרנסה, לערכי החקלאות ולנוף של העמק- חמורות מאד. אנו כתנועה נירתם לסייע למאבק כמיטב יכולתנו, מתוך תיאום ושותפות עם המוא"ז ומובילי המאבק.

חסר רכיב