תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

מפעלי קיץ תשע"ט של הקיבוץ הדתי

27/05/2019
נהלי הרשמה למפעלי קיץ תשע"ט של הקיבוץ הדתי:

הרישום הינו אישי וניתן לביצוע ע"י ההורים בלבד.
הרישום יועבר לרכזי החינוך בקיבוצים ויתקבל בכפוף לאישורם.
שליחת הטופס מהווה התחייבות לתשלום. התשלום יבוצע דרך הקיבוצים.

רישום למסע באב יפתח בהמשך.

ביטולי הרשמה -
יתאפשרו ע"פ תנאי הביטול המפורטים בעת הרישום לכל פעילות.

חסר רכיב