תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

צמיחה דמוגרפית והתיישבות

23/05/2019

על מהלכים במחלקת צמ"ד מדווח מורדי שבט: בסבב שמתקיים בימים אלו בכל הקיבוצים נבדקות ביחד עם ההנהגה המקומית, תוצאות התכנית התלת השנתית לקליטה שנקבעה לפני כשנתיים וחצי, בתשע"ו, שנה שבה גובשה תכנית אסטרטגית בכל קיבוץ, שכוללת יעדי קליטה רצויים. ברמה התנועתית היעד (השאפתני מעט) היה קליטת 427 משפחות (כ-850 חברים) לחברות, בשלוש שנים. המפגשים התקיימו על מנת להשוות את התכניות מול הביצוע בשטח, אך גם לאתר יחד חסמים שמקשים על ביצוע התכנית, ובמידת הצורך, לעדכן את התכנית, וברור כי במקרים של אי עמידה בולטת ומשמעותית ביעד, ידרש שינוי באסטרטגיה. מטבע הדברים, הצמיחה הגדולה באה מקבוצים עם פרויקטים גדולים יחסית של בניה, שקולטים קבוצות גדולות של חברים. מוקדם עדיין לסכם את התובנות אך ניכר שיש כבר כמה תוצאות מעניינות.
חסר רכיב