תנועת הקיבוץ הדתי

מפגש מנהלות גיל הרך

מועד התחלה: יום שלישי , 21/05/2019 , 09:00
מועד סיום: יום שלישי , 21/05/2019 , 14:00
מקום האירוע: משרדי הקיבוץ הדתי בנחלים