תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

אנחנו והפוליטיקה

21/02/2019

המערכת הפוליטית סוערת, הרשימות מוגשות עד סופשבוע, הבחירות יהיו ב- 9.4.2019 ובאמצע פורים. דומה כי המערכת הפוליטית בפעם הזו, מצויה באי סדר גדול מאוד יחסית לעבר, ובכלל זה ניכרת מבוכה מסוימת בציבור הציוני דתי, ובמיוחד בזרם המרכזי בתוכה שהקיבוץ הדתי הוא חלק ממנו. המבוכה והסערה הגיעה לשיא עם המהלך של יצירת הבלוק הטכני בבית יהודי- איחוד לאומי עם עוצמה יהודית, ומהכיוון האחר - האיחוד בין חוסן לישראל ויש עתיד יוצר מציאות פוליטית חדשה. במהלך הימים האחרונים נפגשנו עם נציגי כמה מפלגות ובתוכן גם עם הבית היהודי והימין החדש, לבחון שיתופי פעולה והשפעה בתחומי חקלאות והתיישבות עובדת , דת – מדינה וחברה ועוד. נפעל להמשך בהידברות זו.
בינתיים, ברמה התנועתית והציבורית אנו מבקשים לנסות לגבש אמירה- עמדה או לסמן טווח עמדות של הקיבוץ הדתי כתנועה, להגדיר יעדים נדרשים בסוגיות פוליטיות שעל הפרק, כדי להיות רלוונטיים פנימה והחוצה, ולנסות להשפיע לטובה ולקדם יעדים שונים הנובעים מערכינו. לשם כך אנו בוחנים גם אפשרות של קיום מזכירות מורחבת פתוחה של תנועת הקיבוץ הדתי, לפני הבחירות, בהשתתפות חברי המזמו"ר, מנהיגויות- מזכירויות- הנהלות של יישובי התנועה, וכן אישי ציבור מהיישובים (ומזומנים נוספים). תיבחן האפשרות להזמין גם נציגי מפלגות רלבנטיות שרואות עצמן כקשורות לציונות הדתית או רלבנטיות לקיבוץ הדתי ולערכיו, ושיש להם מה לומר בנושאים החשובים בעיננו כדי שיתייחסו אליהם ויבהירו מדוע נכון לנו להתחבר אליהם. מתוך כך נגבש גם קריאה לתמיכה ופעולה בנושאים שעל סדר היום, לפי דגשים וסדר עדיפות.
חסר רכיב