תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

מכרז – ניהול מחלקת חינוך וצעירים

21/02/2019

לימור ספראי, מנהלת מחלקת חינוך וצעירים, מסיימת את תפקידה בקיץ הקרוב, לאחר כ- 5 שנים מלאות ואינטנסיביות. אנחנו עדיין לא נפרדים כמובן, אבל מבקשים להיערך ולהתארגן מראש, להחלפה במילוי תפקיד חשוב זה. בימים אלה יצא מכרז לתפקיד ניהול מחלקת חינוך וצעירים בתנועה והוא כולל הגדרת ייעוד התפקיד, תחומי האחריות והסמכות ודרישות התפקיד. ניתן לצפות בפרטים אלו באתר הקיבוץ הדתי www.kdati.org.il. ניתן כמובן גם לפנות ולהפנות מועמדים מתאימים לשליחת קורות חיים ל jobs@kdati.org.il עד ליום ה' באדר ב' תשע"ט, 12.3.2019.

חסר רכיב