תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

אגף כלכלה ופיתוח- גיל הס

07/02/2019

במהלך השנה האחרונה אנו עסוקים רבות בחיזוק נושא הביטוח בקיבוצים, ובביטוח האלמנטרי בפרט. אנו רואים בעולם הביטוח אפיק משמעותי לקיבוצים, למפעלים ולגופי התנועה. כחלק מהתהליך פעלנו בארבעה ערוצים: גיוסו של אריה הרמן כיועץ הביטוח של התנועה במחיר מסובסד לקיבוצים; ריענון צוות הביטוח התנועתי; פתיחת קורס ביטוח אלמנטרי-תנועתי (תזכורת! ההרשמה מסתיימת ב – 20.2); הוזלת הפרמיות לקיבוצים. לצורך הוזלת הפרמיות, נכנסנו למשא ומתן מול ביטוח חקלאי בעת חידוש הפוליסה (יולי 2018) ולשמחתנו, לאחר משא ומתן ארוך, הצלחנו להוזיל את תשלום הפרמיות לקיבוצי התנועה השייכים לביטוח הקולקטיבי. כחלק מהרצון להיות שותפים לביטוח הקולקטיבי, ביטוח חקלאי הסכים להוזיל את הפרמיות ואנו מודים על כך. במסגרת הוזלת הפרמיות הוחלט בצוות הביטוח ואושרר בצוות הכלכלי, להחזיר לקיבוצים כ-600,000 על פי הנהלים שנקבעו בתנועה לפני כ-3 שנים. אנו קוראים למעט הקיבוצים שעדיין לא נכנסו לביטוח הקולקטיבי להצטרף וליהנות מיתרונות ניהול סיכון משותף.

חסר רכיב