תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

צוות היגוי – רשת מוסדות החינוך

07/02/2019

השבוע התכנס צוות היגוי לבחינת פעולת התנועה בתחום מוסדות החינוך. בצוות חברים נציגים מהנהגות מוסדות החינוך, הקיבוצים והתנועה. בחנו מחדש את המטרות, היעדים, הצרכים השונים וכן את דרכי הפעולה- הכלים שבהם נוביל את ההתארגנות התנועתית בתחום מוסדות החינוך. מעט תובנות ראשונות מן המפגש: ישנה הסכמה רחבה על המכנה הערכי רעיוני המשותף, ועל הצורך והיתרון בלמידה ופעולה משותפת מתאימה; קיימת נטייה לחזק את הפעולה המשותפת בהתאמה לאשכולות האפיון השונים (בתי הספר, מוסדות על תיכוניים, כפרי הנוער). ישנה דילמה ומחלוקת לגבי דרכי הפעולה, הכלים, ותכניות הפעולה המפורטות. הוצעו גם ראשי פרקים של תכנית והצעות פרקטיות להמשך הפעילות. מתוך אלו נגבש הצעות וחלופות מסודרות לדיון המשך בצוות.

חסר רכיב