תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

צמיחה דמוגרפית והתיישבות

07/02/2019

סמוך לט"ו בשבט, ניטעו כ- 45 דונם של עצי דובדבן בהרי גוש עציון, במטעי ראש צורים ומגדל עוז. חלק מהנטיעות הן חידוש של חלקות דובדבן שניטעו לפני כ- 35 שנה. חלק מקרקעות אלו נמצאות בתהליך הסדרה ורישום, לאחר 'סאגה' משפטית ארוכה של ערעור על הבעלות, שנמשכה עשרות שנים, והסתיימה לאחרונה. דחיית הערעור מאפשרת השלמת רישום הקרקע על שם הבעלים היהודיים (במסגרת קק"ל - 'הימנותא'). נושא החקלאות והמטעים בלב גוש עציון משתלב בדיון שמתקיים בימים אלו על שימוש מיטבי בקרקעות שבמרכז גוש עציון, ומקומה של החקלאות, לא רק בהיסטוריה אלא בהווה ובעתיד. ערך זה נדרש לאיזון מול הצורך של תנופת התיישבות ובנייה למגורים, על מנת לחזק את אחיזתנו בגוש עציון. הדיון על האיזון הנדרש, יתקיים במסגרת תכנית האב שמקדמת ה'מועצה האזורית', בהשתתפות נציגי הקיבוצים, ובהובלה וליווי של התנועה.

חסר רכיב