תנועת הקיבוץ הדתי

מסע באב (כיתות י' - י"ב)

מועד התחלה: יום רביעי , 31/07/2019 , 00:00
מועד סיום: יום חמישי , 01/08/2019 , 00:00
מקום האירוע: