תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

שיבולת קרן השתלמות: דו"חות כספיים 2019

04/02/2019
תקנון הקופה


שיבולת השתלמות תשואות


תשואה מצטברת ל-12 החודשים המסתיימים ב-אפריל-2019 -  3.22% סה"כ נכסים  -  201,718,865 
שיבולת השתלמות דו"חות  כספיים 2019


דו"חות חודשיים:

דו"חות רבעוניים:

רשימת נכסי הקופה רבעון I-2019

דו"ח סקירת רו"ח על רשימת נכסי הקופה רבעון I-2019


דו"ח מיוחד של רו"ח על הדו"ח החודשי לאוצר רבעון I-2019
דו"חות שנתיים:


חסר רכיב