תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

שיבולת קופת גמל: דו"חות כספיים 2019

04/02/2019

שיבולת גמל תשואות

תשואה מצטברת ל-12 חודשים המסתיימים באפריל-2019 3.58%    סה"כ נכסים- 891,437,947 ש"ח.
שיבולת גמל דו"חות כספיים 2019

 

דו"חות חודשיים:דו"חות רבעוניים:
דו"ח תשואה לפי אפיקים רבעון I-2019

רשימת נכסי הקופה 30/03/2019

דו"ח סקירת רו"ח על נכסי הקופה רבעון I-2019

דו"ח מיוחד של רו"ח על  הדו"ח החודשי לאוצר רבעון I-2019
דו"חות שנתיים:

חסר רכיב