תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

שיבולת קופת גמל: דו"חות כספיים 2019

04/02/2019

שיבולת גמל תשואות

תשואה מצטברת ל-12 חודשים המסתיימים בדצמבר-2019 6.62% .   סה"כ נכסים- 903,113,146 ש"ח.
שיבולת גמל דו"חות כספיים 2019

 

דו"חות חודשיים:דו"חות שנתיים:

חסר רכיב