תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

פורום מזכירים

12/12/2018

פורום מזכירים

פורום מזכירים התקיים הפעם בקיבוץ לביא ועסק בנושא מבנה אירגוני – עיצוב מערך הובלה, הנהגה וניהול בקיבוץ. מדווחת רותם שכטר, מנהלת אגף חברה - חברי הפורום התבקשו להביא למפגש תיאור של המבנה האירגוני בקיבוצם ובקבוצות קטנות ערכנו ניתוח של המבנים תוך התייחסות לחלקים שעובדים טוב ולאלו שטעונים שיפור. מרתק היה לראות את השונה והדומה במרכיבי המבנה בין הקיבוצים. במליאה עסקנו בשאלה איזה מאפיינים, בעיות ונושאים מתנקזים לתוך המבנה האירגוני, ומה עשוי להיות המענה המיטבי לכל אחד מהם. אנשי לביא, גלילה יעקבס (משאבי אנוש) ונתי רוזנצוויג (מנהל קהילה), שיתפו בתהליך שינוי המבנה האירגוני שהתקיים בלביא בשנה שעברה- המנעים והמטרות ליציאה לתהליך, התוצרים, היישום וההטמעה שלו, והתובנות שנלמדו בדרך. ב'זמן תנועה' נתן אמיתי פורת, מזכ"ל התנועה, הצצה לאתגרים ולדגשים שעומדים בתהליך הכנת תקציב התנועה לשנת 2019 שתוצג אי"ה בישיבת המזמו"ר בחודש הבא. בסיום המפגש צוות ההיגוי של הפורום (חמוטל דויטשמן- עלומים, יצחק קרליבך – משואות יצחק, מוטי וגשל- עין צורים, נתי רוזנצוויג – לביא, רותם שכטר -אגף חברה, יפעת ניימן – מנחת הפורום) נשאר כדי לסכם את שלושת המפגשים שהתקיימו השנה ולהיערך למפגשים הבאים. תודה לנתי, לגלילה ולקיבוץ לביא על השיתוף והאירוח.

חסר רכיב