תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

תל"מ – אפיק מעורבות חברתית נוסף

12/12/2018

תל"מ – אפיק מעורבות חברתית נוסף

פרוייקט תל"מ (תעסוקה, לימודים, מגורים) – הוא מיזם משותף של המשרד לשוויון חברתי והתנועה הקיבוצית. התכנית מציעה לצעירים וצעירות יוצאי העדה האתיופית בגילאי 20- 25, תעסוקה ומגורים בקיבוצים, לצד הכשרה מקצועית או הכנה לקראת לימודים גבוהים. התכנית נמשכת כשנה ומזמנת לצעירים הזדמנות חד פעמית לניהול חיים עצמאים בסביבה כפרית שקטה ותומכת. במסגרת התכנית מתבצעות גם פעילויות העשרה וסדנאות כישורי חיים. כיום משתתפים בתכנית כ 100 צעירים/ות ב – 16 קיבוצים, מתוכם אחד שלנו (יבנה). התכנית צפויה להתרחב בקרוב לאוכלוסיות נוספות וכן לגדול מבחינה מספרית. על-רקע זה נפגשנו עם אנשי התק"צ כדי לבחון את האפשרות להרחבת המעורבות של הקבה"ד בפרויקט החשוב הזה. בשלב הראשון מדובר על פתיחה של קבוצות נוספות בקיבוצים שלנו. חשוב לציין שהתכנית מתוקצבת ע"י המשרד לשוויון חברתי. החניכים עובדים בקיבוצים כשכירים לכל דבר, בהתאם לצרכים הקיימים בקיבוצים (חינוך, חקלאות, תעשייה וכו'). אנחנו מקווים ומצפים שקיבוצים נוספים שלנו יבדקו את ההיתכנות של הצטרפות לתכנית. מניסיון העבר, לצד חשיבותו של המיזם והאתגרים הכרוכים בו, הקהילה הקיבוצית נתרמת מאוד מהמיזמים הייחודיים האלה. פניות לבחינת היתכנות הצטרפות – לאסף בית אריה.

חסר רכיב